This project is read-only.
Project Description
Helps in scannint two sides documents on slow scanner :)

ScanBook.gif

Helps in scanning two sides document on slow scanner.
Shows current state of scanning.
Shows what you ought to do next.
Saves scanned images as numbered.

Prosty `przypominacz', użyteczny przy skanowaniu dwustronnych kartek na wolnym skanerze.
Podaje, którą stronę się skanuje i przypomina o podłożeniu nowej kartki.
Zapisuje wynikowe pliki, numerując je kolejno.
Pozwala przerwać skanowanie i powrócić do niego później.

Last edited Mar 20, 2014 at 6:28 PM by Miroslaw_Maczka, version 4